top of page

Ochrana a zpracování osobních údajů

Níže se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR, tedy nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů

Julie Lonská („poskytovatel“) jako podnikající fyzická osoba se sídlem na adrese Honzíkova 169, Babice 251 01, IČO: se 88221199 je správcem Vašich osobních údajů, které nám poskytnete vyplněním Vaší objednávky služeb nebo zkušebního tréninku na našich webových stránkách.

Poskytovatel provozuje tyto webové stránky: www.emsfit.cz s provozovnou na adrese Mánesova 2530/3a, Říčany

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a pečlivě je uchováváme. Údaje nejsou poskytovány třetí stranám

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: info@emsfit.cz

Rozsah osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje, které nám svěříte sami prostřednictvím webových stránek a formuláře:

jméno a příjmení, telefon, e-mail, datum narození

V případě, že se stanete naším klientem zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy a poskytnutí tréninků: jméno a příjmení, telefon, e-mail, datum narození, způsoby úhrady, bankovní spojení, velikost tréninkové vesty a příslušenství, informace o závažných onemocněních a kontraindikacích tréninku

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do rezervačního systému, kontaktování za účelem sjednání termínu tréninku, umožnění návštěvy, zasílání obchodních sdělení apod.) nebo k uskutečnění prvního ukázkového tréninku a vytváření nabídky služeb.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Marketing - zasílání newsletterů a tipů

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení) využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let ode dne ukončení Vaší poslední smlouvy. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat prostřednictvím emailu či písemného doručení do rukou provozovatele.

Fotografická dokumentace 

Pro účely propagace tréninků zpracováváme vaše fotografie, případně video z Vašeho tréninku v případě, že nám k tomu udělíte souhlas.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies nám slouží pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatčení, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši trenéři a provozovatel

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, které jsme si pečlivě vybrali a kteří se na dané zpracování specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

E-mail k zasílání Newsletterů

Facebook, Instragram

Google

Seznam.cz

Účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

A) Právo na přístup k informacím

Máte právo na informace, které naleznete na této webové stránce o zásadách zpracování osobních údajů. Zároveň nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč

B) Právo na opravu osobních údajů

Pokud se u Vás údaje změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů

C) Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete také rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

D) Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V případě, že nás o to požádáte a my neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, vymažeme veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh do 14 dní.

Mezi oprávněné důvody, které nám neumožní výmaz osobních údajů patří například povinnost evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

E) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyzýváme Vás však, abyste nejprve o tomto podezření informovali nás, abychom s touto inforamcí mohli pracovat a případné pochybení napravit, a to na e-mailové adrese: info@emsfit.cz

F) Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací ze světa fitness, články či zvýhodněné nabídky a služby Vám zasíláme na základě našeho zájmu (jste-li náš zákazník) nebo na základě Vašeho souhlasu (nejste-li náš zákazník).

V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů zasláním žádosti na email info@emsfit.cz

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že provozovatel i naši trenéři, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.  Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady o zpracování osobních údajů nabývají platosti od 1. Listopadu 2019

EMS FIT Říčany

Julie Lonská, provozovatelka

bottom of page